Allegion

Passiv identifieringsmedia:
LIKA MÅNGSIDIG SOM SINA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förutom den beprövade aktiva teknologin erbjuder SimonsVoss nu även hybridvarianten och även rena passivkomponenter. Dessa kan aktiveras med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic-, MIFARE Plus® - och MIFARE® DESFire®-teknik . Dessutom finns möjligheten att använda redan befintliga SmartCards i systemet 3060.

Allegion