Allegion

Dörrövervakning med digital dubbelknoppscylinder 3061 för Europrofil
– DOOR MONITORING.

Den digitala låscylindern 3061 i utförandet DoorMonitoring sätter nya standarder vad gäller objektsäkerhet.

Förutom lås- och passerkontrollsfunktion erbjuder den en kompakt dörrövervakning. En sensor i cylinderskruven övervakar dörrens status och alla statusändringar på dörren. Öppen eller stängd dörr, helt in- eller utskjuten regel, enkel- eller dubbellåsning eller för lång öppningstid – alla dessa uppgifter  överförs aktivt via WaveNet till LSM Locking System Management Systemsoftware där de bearbetas.

 • Standard Europaprofilcylinder enligt DIN 18252/EN1303/DIN EN 15684/EN 1303 för montering i Europaprofillås enligt DIN 18251. Godkänd för montering i lås enligt DIN 18250
 • Trådlös dörrövervakning
 • Enkel komplettering, enkel montering
 • Översikt över statusen hos övervakade dörrar med ett musklick
 • Indikering av kritiska händelser som till exempel försök till manipulation, ej låsta dörrar till känsliga områden och liknande
 • Trådlös integration i SimonsVoss övriga lösningar

FUNKTIONSSÄTT

DoorMonitoring-cylindern baseras på den befintliga standardmässiga FD-cylindern som har utrustats med följande nya funktioner:

Identifiering av dörröppningsstatus via en sensor i cylinderskruven

 • Permanentmagnet installerad i dörrkarmen. Sensorn i cylinderskruven känner av det  externa magnetfältet


Identifiering av låsstatus via medbringare

 • En sensor i cylindern övervakar medbringarens rotation och känner av regelns position
 • ej möjligt för DM.AP2-cylindrar


Registrering och bearbetning av uppgifter

 • Alla uppgifter bearbetas av elektroniken i knoppen och sparas här och/eller överförs till LSM via WaveNet


Utvärdering via LSM

 • Aktuell dörrstatus hos alla DoorMonitoring-cylindrar visas på i LSM-matrisen*
 • Alla statusändringar i alla DoorMonitoring-cylindrar som ingår i ett låssystem förs upp på en lista
 • I kombination med EventAgent kan larm, t.ex. vid manipulering av dörrarna, överskridande av öppettider eller obehöriga tillträdesförsök under övervakningsperioden skickas per e-post, sms eller pop-up-fönster*


* endast i kombination med LSM Business eller LSM Professional

REGISTRERING AV ÖVERVAKNINGSDATA

Följande information registreras av DoorMonitoring-cylindern:

 • Dörr öppen eller stängd
 • Försök till inbrott/manipulation när dörren är låst med hjälp av en extern magnet
 • Dörr låst eller säkert låst
 • Öppning av cylindern med behörig transponder
 • Tillträdesförsök med ej behörig transponder
 • Datum och klockslag

SYSTEMKRAV OCH BEHOV AV ANDRA PRODUKTER

LSM (fr.o.m. version 3.2)

 • LSM Basic (endast registrering av dörrstatus möjligt)
 • LSM Business eller LSM Professional för onlineövervakning tillsammans med LSM Network xx, LSM Online
 • LSM DM Calibrate som tillval för hjälp vid montering av DoorMonitoring-cylindern


Nätverk

 • För övervakning online behövs WaveNet-nätverket


Övrigt

 • En intelligent cylinderskruv måste beställas till cylindern. Längden på skruven beror på dornets mått.
 • DM-cylindrar kan inte användas i tillhållarlås med drivning!

Tekniska specifikationer

 • Europaprofil DoorMonitoring-cylinder enligt DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684, design i rostfritt stål, fritt vridbar på båda sidor
 • Knoppdiameter: 30 mm
 • Grundlängd: 30–35 mm (ytter-/innermått)
 • Total längd: max. 140 mm (max. 90 mm på en sida),
  speciallängder på förfrågan
 • Skyddsklass: IP 54, version .WP (elektronikknopp): IP 66
 • Batterityp: 2 st.. litium CR2450 3 V
 • Temperaturområde:
  Drift -25 ℃ till +65 ℃
  Förvaring -35 ℃ till +50 ℃
 • Ca 800 dörrstatusar kan lagras
 • Tidszonsgrupper: 100+1
 • upp till 64 000 transpondrar kan administreras av varje låscylinder
 • upp till 304 000 låsningar kan förvaltas per transponder
 • För direkt nätverksanslutning med integrerad LockNode (nätverksknopplock WNM.LN.I)

PRODUKTVARIANTER.

Digital Europaprofil Dubbelknoppscylinder 3061 – DoorMonitoring med G2-funktion
Längd 30–35 mm, fritt roterande på båda sidor, inklusive passerkontroll, tidzonsstyrning och loggning, design i rostfritt stål, kan endast användas i kombination med en intelligent cylinderskruv (beställes separat)
Z4.30-35.DM.FD.ZK.G2
Digital Europaprofil dubbelknoppscylinder 3061 – Antipanik med DoorMonitoring och G2-funktion
Längd 30–35 mm, för användning i antipaniklås, fritt roterande på båda sidorna, inklusive passerkontroll, tidszonsstyrning och loggning, ingen regelövervakning, rostfritt stål, kan endast användas med en intelligent cylinderskruv, skruven beställes separat
Z4.30-35.DM.AP2.FD.ZK.G2
Intelligent cylinderskruv för DoorMonitoring-cylindrar se nedan
Tillbehör för aktiva cylindrar mässingsutförande .MS
Version med ”knappstyrning” (manövreras från insidan utan transponder), finns endast för DM.AP2-cylinder .TS
Vattenfast version, skyddsklass IP 66 (elektronikknopp) .WP
Brandhämmande version för användning i stål- och brandskyddsdörrar .FH
Tillhållarlåsversion för användning på dörrar med flerpunktslås, fr.o.m. en längd på 35–35 mm (finns ej för DM.AP2) .MR

LÄNGDER
(alla längduppgifter: utsida – insida)
Total längd från 70 mm till 80 mm t.ex.
Z4.40-40.DM.FD
Total längd över 80 mm till 100 mm t.ex.
Z4.40-60.DM.FD
Total längd över 100 mm upp till max. 140 mm
(max. 90 mm på ena sidan!)
t.ex.
Z4.65-75.DM.FD
Total längd över 140 mm resp.
över 90 mm på en sida
på förfrågan

Door Monitoring.


  

Allegion