Allegion

Låssystem från SimonsVoss – Produktöversikt.

Det digitala lås- och passerkontrollsystemet 3060 från SimonsVoss
är den elektroniska varianten av en mekanisk låsanläggning med
samma funktionalitet som en klassisk passerkontroll.

Aktiva transpondrar, passiva SmartCards, Smartphones, PinKod-knappsatser
eller biometriska väggläsare ersätter den mekaniska nyckeln. Istället för
mekaniska låscylindrar används digitala låscylindrar och digitala beslag.
Trådlös kommunikation ersätter den mekaniska avkänningen av en nyckel.

Allegion