Allegion

GRÄNSLÖST
FLEXIBEL NÄTVERKSUPPKOPPLING AV SYSTEM

Optimalt skyddade anslutningar.
Virtuellt nätverk, TCP/IP-nätverk eller det trådlösa nätverket WaveNet – SimonsVoss har en passande lösning för alla behov. Tack vare den modulära systemdesignen kan de enskilda nätverksvarianterna kombineras fritt med varandra. Vi erbjuder en skräddarsydd nätverkslösning oavsett vilka dina krav är.

Offline.
Mindre låssystem där ändringar endast genomförs i begränsad omfattning kan drivas utan nätverksuppkoppling. Tillträdesbehörigheter tilldelas i låsschemat. Uppgifterna överförs ”till fots” med en programmeringsenhet via trådlös teknik direkt till varje lås.

Delvis nätverksuppkoppling.
Vid en delvis nätverksuppkoppling fastställs ändringar i programmet Locking-System-Management. Uppgifterna överförs trådlöst till olika gateways via det trådlösa nätverket WaveNet. Därifrån hamnar de i låsen via användarnas identifikationsmedier.

Online.
Du får tillgång till hela tjänsteutbudet i systemet 3060 genom en direkt nätverksuppkoppling av alla komponenter – från systemhanteringsmjukvaran och gateways till låsningar. Datautbyte med alla nätverksuppkopplade element sker i realtid. Tillämpningar som ”snabbspärrning av media”, ”nödaktivering”, ”aktivering-/avaktivering via LSM-mjukvara, ”fjärröppning och fjärrövervakning av lås” och ”eventmanagement” (sms/e-post) är tillgängliga för användning. 

 

I vissa tillfällen kan några sekunder vara avgörande. Ta rätt beslut snabbt.
WaveNet Router med säkerhetsfunktion säkerställer att alla dörrar i riskområdet öppnas eller stängs beroende på respektive situation.

Allegion