Allegion

GRÄNSLÖST
FLEXIBEL NÄTVERKSUPPKOPPLING AV SYSTEM

Under de senaste åren har SimonsVoss konsekvent vidareutvecklat systemet 3060.

Offline

Det enkla men säkra alternativet för låssystem med låg komplexitetsgrad. Behörigheter och spärrlistor fastställs med systemhanteringsmjukvaran Locking-System-Management (LSM) från SimonsVoss och överförs till en programmeringsenhet. I byggnaden kopplas enheten direkt ihop med låsningarna. När uppgifterna har överförts ansluts programmeringsenheten återigen till systemhanteringen där de aktualiserade tillträdeskomponenterna förs in i LSM-mjukvaran.

Delvis nätverksuppkoppling

Vid en delvis nätverksuppkoppling fastställs ändringar via LSM-mjukvaran och överförs via nätet till olika gateways. Om användaren befinner sig inom räckvidden av en gateway vidarebefordras de sparade ändringarna automatiskt till användarens identifikationsmedia. Vid nästa tillträde överförs de härifrån till låsen.

Online

Du får tillgång till hela tjänsteutbudet i systemet 3060 genom en direkt nätverksuppkoppling av alla komponenter – från systemhanteringsmjukvaran och gateways till lås. Datautbyte med alla nätverksuppkopplade element sker i realtid. Tillämpningar som ”snabbspärrning av medier”, ”nödaktivering”, ”aktivering-/avaktivering via LSM-mjukvara, ”fjärrövervakning av låsningar” och ”eventmanagement” (sms/e-post) är tillgängliga för användning.

 

Alla fördelar i översikt

  • Central systemadministration.
  • Central dörrövervakning.
  • Central aktivering av externa system
  • Inmatning av systemexterna signaler
  • Eventmanagement
  • Utvärdering av felmeddelanden via Eventmanager

Allegion