Allegion

Digitalt Smart Relais 3063:
Världens kanske mest effektiva
passerkontroll

På lås utan cylinder fungerar det digitala SmartRelä 3063 som passerkontroll eller nyckelhållare.
I System 3060 öppnar reläet elektriskt styrda dörrar, portar samt bommar och kopplar in belysning, uppvärmning och maskiner. Det vidarebefordrar data från identifikationsmedier till externa system, som till exempel företagets tidsregistrering, personalmatsal eller fastighetshantering. I kombination med en CompactReader kan data från både aktiva identifikationsmeder och från passerkort baserade på MIFARE® Classic/ MIFARE® DESFire®/MIFARE Plus® avläsas.

Den omfattande Gateway-funktionen är helt unik i sitt slag.
Överför uppdaterade spärrlistor eller nya behörigheter till SmartRelä 3063 – vid behov utför det intelligenta reläet tillförlitligt alla funktioner hos en gateway för virtuell eller direkt nätverksuppkoppling av det kompletta låssystemet. SmartRelä programmerar sedan automatiskt användarnas media i enlighet med de aktuella behörigheterna.

Utsökt design ingår.
Tack vare den eleganta ytterhöljet smälter SmartRelä perfekt in i sin omgivning. För sin utsökta design belönades det med red dot design award.

Allegion