Allegion

Aktiva identifieringsmedia:
Lika mångsidiga som deras användningsområden.

En digital ”nyckel” för alla system.

Transponder, passerkort eller PinCode-knappsats – välj det perfekta identifikationsmediet för ditt låssystem, oavsett uppgift. De fritt programmeringsbara sändarna aktiverar lås på ett avlyssningssäkert och trådlöst sätt. Endast den som har giltig behörighet garanteras tillträde. I låsschemat kan man snabbt och bekvämt spärra borttappade medier och ändra tillträdesrättigheter med ett musklick.

Med ett identifikationsmedium för systemet 3060 kan du inte bara betjäna upp till sju oberoende låssystem utan även registrera dina arbetstider och till exempel betala i personalmatsalen.

Allegion