Allegion

LSM BPROFESSIONAL-moduler.

Moduler

Samma funktioner som LSM Business .
LSM Professional Edition innehåller 5 arbetsplatser och följande moduler:

 • LSM VN SERVER:
  Virtuellt nätverk, automatisk tilldelning av rättighetsinformation i G2-systemet via gateways och transpondrar för enkel administrering av SimonsVoss-systemet
 • LSM NEAR FIELD COMMUNICATION:
  För utökning med NFC-teknologi i kombination med en smarttelefon

 • LSM MONITOR:
  Händelselogg av ändringar i systemet i programmet (revisionssäkerhet)
 • LSM REPORT:
  Omfattande rapportfunktion för visning av information i låssystemet, t.ex. protokoll för utlämning av transpondrar, rättighetslista per transponder eller lås

 • LSM MUTLI DATABASE:
  Användning av flera olika LSM-databaser

 • LSM TERMINALSERVER:
  Användning av LSM i en terminalservermiljö
 • LSM NETWORK ENTERPRISE:
  Nätverksfunktionalitet för ett valfritt antal nätverkskopplade komponenter
 • LSM ONLINE:
  task management, varningsmanagement, eventmanagement, aktivering av SimonsVoss EventAgent, e-postfunktion

 • LSM RESSOURCE MANAGEMENT:
  Tidsbegränsade rättigheter. Förutsätter LSM ONLINE
 • LSM COMM NODE ENTERPRISE:
  Aktivering av SimonsVoss hårdvara vid upp ett obegränsat antal datorer utan grafiskt användargränssnitt GUI med tilläggsprogram

Påbyggnadsmoduler

 • LSM SIK:
  Programvarugränssnitt för integration av främmande system
 • LSM CLIENT 05:
  Utökning av databaslicensen med 5 ytterligare arbetsplatser

Produktvarianter

MJUKVARUVERSIONER
Mjukvara LSM Professional
för installation i en klient-server-miljö (beakta systemkraven)
LSM.PROFESSIONAL
Mjukvara LSM Mobile
för installation på en mobil enhet (beakta systemkraven)
LSM.MOBILE


MJUKVARUMODULER FÖR LSM PROFESSIONAL
Modul LSM Software Integration Kit LSM.SIK
Modul LSM Utökning 05 Clients LSM.CLIENT-05

   

Allegion