Allegion

Locking-System-Management-Software.
PROGRAMVARA FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING
AV INTELLIGENTA SYSTEMKOMPONENTER.

Intelligenta komponenter utgör grundvalen för ett digitalt lås- och passerkontrollssystem.

Programvaran är det förenande elementet för att man ska kunna utföra alla uppgifter snabbt och bekvämt, som till exempel att utfärda transpondrar för nya medarbetare, programmera låscylindrar med aktuella behörigheter och läsa av behörigheter via nätverket.

Ju komplexare krav, desto mer omfattande måste ett program vara. Om man enbart vill lösa standarduppgifter är ett enkelt program fullt tillräckligt. Men en koncern med filialer över hela världen behöver ett prestandastarkt paket.

System 3060 med sina olika lösningar innehåller ett passande program. De enstaka versionerna är kompatibla, vilket i sin tur garanterar att framtida krav kan uppfyllas utan problem.STORA OCH SMÅ ANLÄGGNINGAR

Mycket små system, särskilt i privata miljöer, kan konfigureras snabbt och prisvärt med programmeringstranspondern 3067 utan dator eller speciell programvara.

För alla andra system används ett Locking System Management-program (LSM). Programmet sammanställs av olika versioner och moduler utifrån kundens förutsättningar och kan utökas med stigande krav.

För upp till 20 dörrar och 100 personer är ingångsversionen LSM Starter särskilt lämpad. I mindre till medelstora anläggningar är en LSM Basic Edition en tillräcklig lösning för en enkel administration av låsschemat.

LSM Basic Online Edition innehåller nyttiga funktioner som virtuella nätverk, loggning av ändringar eller integrerad rapportering.

För att ta steget från ett program som enbart är avsett för låsschema till ett administrationsprogram behövs LSM-editionerna ”Business” eller ”Professional”: baserade på databaser, kompatibla för flera användare och klienter, med integrerad rapportfunktion. I passerkontrollsystem som är avsedda för flera filialer kan ett WaveNet-radionätverk förenkla administrationen i markant mån, vilket även sänker kostnaderna avsevärt.

Allegion