Allegion

Locking-System-Management-Software.
PROGRAMVARA FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING
AV INTELLIGENTA SYSTEMKOMPONENTER.

Locking-System-Management – programvaran för ditt låssystem.
Det digitala låsoch passersystemet 3060 består av en rad intelligenta komponenter. -Locking-System- Management (LSM) är den effektiva programvaran för installation, drift och hantering av hela systemet. Till detta hör även tilldelning och hantering av identifikationsmedia, programmering av låscylindrar, SmartHandles och SmartRelä samt avläsning respektive loggning av tillträden.

Enkel systemhantering genom intelligenta funktioner.
Programmet Locking System Management har en modulbyggd struktur. Välj en passande version för dina behov. Om du skulle behöva fler funktioner senare kan du uppgradera till en mer avancerad version. Grundutförandet är LSM-Starter-Edition med USB-programmeringsminne. Med LSM-Basic- Edition kan du hantera upp till 64 000 transpondrar och lås samt upp till 100 tidszonsgrupper. Importera befintliga listor. Behåll överblicken genom avbildning av byggnads- och organisationsstrukturer. Fastställ hierarkiska nivåer där du kan se hur behörigheter enkelt kan ”ärvas”. Använd LSM i ett nätverk samt tillsammans med andra användare och klienter. Med händelseloggen för ändringar får du en överblick över alla ändringar. I passerkontrollsystem som är avsedda för flera anläggningar kan ett WaveNet-nätverk förenkla administrationen ordentligt, vilket även sänker kostnaderna avsevärt.

SmartIntego
Om du vill integrera låskomponenter från SimonsVoss i ett komplext Building Managementsystem är den integrerade passerkontrollen SmartIntego rätt lösning. Tack vare automatisk konfiguration av systemkomponenterna går det mycket enklare att integrera SmartIntego jämfört med andra system. SmartIntego

Allegion