Allegion

Den nyckellösa världen från Simons Voss:
Teknik som ger dig mervärde

 

Passerkontroll i ny dimension.
SimonsVoss grundades med målsättningen att erbjuda ett system som gör kundernas vardag och arbetsmiljö säkrare, komfortablare och mer kostnadseffektiv. Vi har revolutionerat det klassiska mekaniska låssystemet med digital teknik och införlivat passerkontrollsfunktioner.

SimonsVoss sätter internationella standarder.
Vår idé att använda en digital transponder eller passerkort istället för en traditionell nyckel har slagit igenom över hela världen. Vi har på ett framgångsrikt och konsekvent sätt omsatt denna vision i praktiken med vårt radiobaserade, trådlösa lås- och passerkontrollssystem. Detta har gjort SimonsVoss till en oomstridd teknologiledare på den snabbt växande marknaden för digitala och batteridrivna lås- och passerkontrollssystem. Fler än 12 000 installerade system över hela världen är ett belägg för att vår vision redan har realiserats.

Produkter made in Germany.
Det är inte bara våra kunder, utan även vi själva som har höga kvalitetsstandarder. Vi utvecklar därför alla våra produkter på vårt huvudkontor i München. Ytterligare en garant för den höga kvaliteten är att alla komponenter i system 3060 tillverkas på vårt produktions- och logistikcentrum i tyska Osterfeld/Sachsen-Anhalt.

Stark närvaro i många länder.
I Beneluxländerna, Frankrike, Storbritannien, Italien, Norden, Österrike, Ryssland, Schweiz, Singapore och Mellanöstern representeras SimonsVoss numera av egna filialer.

Simons Voss Technologies GmbH är en del av den globala koncernen Allegion.

Allegion (NYSE: ALLE) är globalt verksam leverantör av säkerhetslösningar med ledande varumärken som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® och Von Duprin®. Med fokus på säkerhet för dörrar och passersystem erbjuder Allegion ett brett utbud av lösningar för privathushåll, företag, skolor och andra inrättningar. Allegion har en omsättning på 2 miljarder US-dollar och marknadsför sina produkter i omkring 130 länder.   

Allegion