Allegion

Vi växer med våra uppgifter.
Därför behöver vi förstärkning.

SimonsVoss är inom Europa en teknologiledare på den dynamiskt växande marknaden för RFID-baserade elektroniska lås- och passerkontrollsystem. Våra anställda utvecklar, producerar och säljer vårt innovativa produktspektrum för högeffektiv säkerhet i fastigheter.SimonsVoss Technologies GmbH är sedan september 2015 en del av den globala koncernen Allegion.

Intresserar du dig för vårt företag och vill du med din personlighet bidra till att vi och vår position på marknaden utvecklas positivt? Då är du välkommen att skicka in din jobbansökan till följande adress: 

_

SimonsVoss Technologies GmbH
Personalavdelningen
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Tyskland


Du kan även gärna skicka din ansökan med e-post till personalavdelningen

Allegion