Allegion

ALLA BRANSCHER ÄR OLIKA.
Vi har ett passande elektroniskt låssystem för alla behov.

Varje bransch ställer sina egna krav på säkerhetssystem, passerkontroller och integrering av ytterligare system. Därför har vi vid SimonsVoss utvecklat speciella branschlösningar, t ex för banker, industri, sjukhusavdelningar, skolor och universitet. Planeringen av de enstaka systemen är beroende bl a av följande villkor:

  • företagets storlek
  • antalet filialer som ska kopplas samman
  • säkerhetskrav inom enstaka områden
  • lagstadgade bestämmelser och försäkringsvillkor som måste beaktas
  • gränssnitt till andra system
  • personalstrukturer
  • budget

BANKER

Banker ställer särskilt höga säkerhetskrav på låssystem och passerkontroller. Det fysiska skyddet för känsliga kunddata har högsta prioritet. Det är viktigt att hitta en lösning som är både effektiv och flexibel. Mer...

INDUSTRI

Just inom stora företag är det vanligt att flera olika passeringsrättigheter existerar – till exempel för utveckling, produktion eller administration. Mer...

STATLIGA OCH KOMMUNALA MYNDIGHETER

Myndighetsbyggnader är ofta allmänt tillgängliga och besöks av många personer varje dag. Samtidigt ska de anställda kunna arbeta ostört och säkert. Därför är det viktigt att kunna skilja åt dessa två områden. Mer...

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Känsliga områden som t ex laboratorier och op-salar måste skyddas särskilt effektivt. Till exempel får läkemedel och bedövningsmedel endast vara tillgängliga för läkare och utvalda sjuksköterskor. Dessutom måste tillträdet till vissa stationer regleras noggrant. Mer...

UTBILDNING

Utbildningsanstalter har ofta ett stort antal dörrar och lås, ofta tillkommer dessutom en historisk byggsubstans. Av denna anledning är en ombyggnad eller kompletteringar med konventionella lås särskilt kostsam. Universitet består dessutom ofta av flera olika byggnader. Mer...

BOSTÄDER

Våra digitala låssystem används i allt större grad till privata bostäder. Eftersom de uppfyller de höga kraven på komfort, säkerhet och design är de mycket lämpliga för till exempel exklusiva fastigheter. Mer...

ÖVRIGT

Det finns många andra exempel på objekt och anläggningar som kan dra nytta av fördelarna i vårt digitala låssystem 3060. Användarna får inte enbart mycket mer säkerhet och komfort. Även effektiviteten stiger markant och startinvesteringen är återbetald inom kort tid. Mer...

Allegion