Allegion

REDAKTION.

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Tyskland

Tel. +49 (0)89 - 99 22 8 - 0     
Fax +49 (0)89 - 99 22 8 – 222
E-post till marknadsföringsavdelningen

Företagsledning:
Bernhard Sommer, ordförande
Ludger Voss

Amtsgericht München
HRB 206574
VAT-nr.: DE 278231360

Juridisk information:
Vi kontrollerar och uppdaterar regelbundet all information på vår webbplats. Trots all omsorg är det möjligt att data ändras, även med kort varsel. Av denna anledning kan vi inte överta något ansvar eller ge garanti för att informationen som ges är aktuell, korrekt och komplett. För att tillmötesgå våra kunder har vi satt in länkar till partners och andra företag eller institutionen på denna webbplats. På grund av ett domslut från Landgericht Hamburg från 1998 måste vi distansera oss från innehållet på dessa sidor för att inte löpa risk att ställas till svars. Vi vill därför uttryckligen påpeka att vi explicit distanserar oss från allt innehåll och utformningar av sidor som länkats till vår webbplats. Innehållet och utformningen av internetsidorna skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Innehållet på webbsidorna eller deras innehåll får endast dupliceras med föregående tillstånd från SimonsVoss Technologies GmbH, förutom i de fall när en duplicering inte är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Copyrights 2015
SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.
All rights reserved. Text, bilder och grafik samt deras placering på SimonsVoss webbplats skyddas enligt lagen om upphovsrätt samt andra skyddsföreskrifter. Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för utomstående för kommersiella ändamål.

SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH.

Vänligen beakta våra allmänna affärsvillkor.
(fileadmin/SV-Downloads/AGBs/AGB_Algemene leverings voorwaarden_SimonsVoss Technologies BV_Netherlands.PDF
General Terms and Conditions SimonsVoss Technologies AB)

SimonsVoss GmbH stödjer krypterad kommunikation på e-post och har en egen PKI. Tillämpade certifikat är signerade av en s k Root-Certification Authority (CA). Om du litar på denna Root-CA kan du importera den offentliga delen av denna Root CA som betrodd rotcertifikatsutfärdare till ditt e-postsystem.

Digitalt fingeravtryck för certifikat enl. MD5:
3688 0727 B8D4 9540 6DCE 287E 00DD 86EA

CHANGE OF LEGAL FORM FROM INCORPORATION (AG) TO GMBH.

Please note that SimonsVoss Technologies GmbH and the former SimonsVoss Technologies AG are one and the same entity.

In particular, the conversion of SimonsVoss Technologies AG into a GmbH (limited liability company) does not qualify as a re-establishment. Instead, the former AG continues to exist in the legal form of a GmbH (Section 202 para. 1 no. 1 German Transformations Act – Umwandlungsgesetz).

For this reason, there is no transfer of property, contractual or public relationships or other assets. Also, proxies, powers of attorney and other authorizations remain unaffected and fully valid.

Consequently, it is not required to provide for any adjustments, assignments or re-establishments of contracts or specific rights or obligations. Instead, these contracts and rights and obligations are unaffected by the conversion and continue to exist at SimonsVoss Technologies GmbH without any change.

 

 

Allegion